Anasayfa   Duyurular   Site haritası   
YEŞİL GYO  |  YATIRIMCI KÖŞESİ  |  PORTFÖY  |  GYO SEKTÖRÜ  |  BASIN ODASI  |  İLETİŞİM     
  SPK BİLGİ FORMU

Son Güncelleme Tarihi : 10.11.2016
Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi: 14.12.1999
Ticaret Sicil No: 303536

17.12.2015
Tarihi İtibariyle

Belgeler

3 Aylık Raporlar

Esas Sözleşme

İzahname

Kar Dağıtım Politikası

Mali Tablolar

Özel Durum Bildirimleri

Değerleme Raporları
Genel Kurul Belgeleri
İmtiyazlı Pay Sahipleri
İnsan Kaynakları İlkeleri
Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Yatırım Amacı /
Stratejisi
SPK tarafından belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara, sermaye piyasası araçlarına ve sermaye piyasalarına yatırım yapmaktır. Her türlü sosyal alanları içeren, depreme dayanıklı, az katlı konutları içeren, şehirden uzak olmayan, ana arterlere yakın projelere yatırım yapılması planlanmaktadır.
Ortaklık Yapısı
Ortağın Ticaret Unvanı
/Adı Soyadı
Sermayedeki payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
Kamil Engin Yeşil 138.172.742 58,77
Yeşil İnşaat Gayrimenkul
Yatırım Hizm. Tic. A.Ş.
27.438.877 11,67
Diğer 69.504.086 29,56
Toplam 235.115.706 100,00%

Şirketin 235.115.706,95 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin %58,64’ü Kamil Engin Yeşil’e ve %11,80’i Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yat.Hiz.Tic.A.Ş.’ye ait olup, dönem içerisinde Şirket ortaklık yapısında önemli bir değişiklik olmamıştır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun 31.12.2014 tarihli raporuna göre, Şirketimizin fiili dolaşımda sayılan paylarının nominal tutarı yaklaşık 62,92 milyon TL olup, söz konusu payların Şirket sermayesine oranı %26,76’tır.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL olup, her biri 1 TL itibari değerde 1.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 235.115.706,01 TL olup 619.863,26 TL’lik kısmı hamiline A grubu, 234.495.842,75 TL’lik kısmı ise hamiline B grubu paylardır. Bu sermaye 1 TL itibari değerde 235.115.706,01 adet paya ayrılmıştır.


Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı, Soyadı : Ünvanı :
K. Engin Yeşil Başkan
Selçuk Canpolat Üye
Bekir Yüksekdağ Üye
Yaşar Altıparmak Üye
Günay Yavaş Üye
F. Özgür Altun Bağımsız Üye
H.Selçuk Tuğrul Bağımsız Üye
Copyright©2011 Yeşil GYO